Ziehharmonika ZB33
Diskant Standartbass Freibass Grosse Weight
Noten Tonumfang Diskantchore Stimmung Register Kinnregister Cassotto Basstasten Reihen Diskantchore Noten Tonumfang Reihen Stimmung (LхBхH)cm kg
52 Ais-cis4 2 8'+8' - - - 96 6 3 48 Fis1-f2 4 16'+8' 40x22x44 9.3