Ziehharmonika ZB23
Diskant Standartbass Freibass Grosse Weight
Noten Tonumfang Diskantchore Stimmung Register Kinnregister Cassotto Basstasten Reihen Diskantchore Noten Tonumfang Reihen Stimmung (LхBхH)cm kg
58 Ais-g4 2 8'+8' - - - 120 6 4 51 F1-g2 4 16'+8' 43x23x46 12.1