Ziehharmonika ZB46
Diskant Standartbass Freibass Grosse Weight
Noten Tonumfang Diskantchore Stimmung Register Kinnregister Cassotto Basstasten Reihen Diskantchore Noten Tonumfang Reihen Stimmung (LхBхH)cm kg
77/46 E-dis4 2 8'+8' - - - - - - 37 G-g2 3 8`+8` 40x20x37 6