Ziehharmonika ZB21
Diskant Standartbass Freibass Grosse Weight
Noten Tonumfang Diskantchore Stimmung Register Kinnregister Cassotto Basstasten Reihen Diskantchore Noten Tonumfang Reihen Stimmung (LхBхH)cm kg
58 Ais1-g4 4 16'+8'+8'+4' 13 5-7 X 120 6 4,6 51 F1-g2 4 16'+8' 43x23x46 14.3